Actueel

Werkgever is niet verplicht tot jobcarving

10/06/2018

Een gemeente behoefde voor een gedeeltelijk arbeidsongeschikte ambtenaar geen passend takenpakket te creëren omdat een wettelijke verplichting daartoe ontbreekt en omdat er ook geen redelijke […]

Lees meer >

Gerechtvaardigd vertrouwen bij werkgever

27/04/2018

Gerechtvaardigd vertrouwen bij werkgever dat passende arbeid ook bedongen arbeid is geworden Vanwege het feit dat de gedeeltelijke arbeids(on)geschikte werknemer de passende werkzaamheden gedurende ruim […]

Lees meer >