De Financiële Schakel voor zorg en welzijn

In de zorgsector draait het om mensen en toewijding. Tegelijkertijd moet zorg kwalitatief hoogstaan en kostenefficiënt zijn. De overheid kort op de budgetten, de marktwerking wordt steeds verder doorgevoerd, de concurrentie neemt toe en tegelijkertijd wordt de consument steeds kritischer.

De Financiële Schakel heeft adviseurs die jarenlange ervaring hebben met organisaties die actief zijn in de zorgsector, waaronder Thuiszorg, Kraamzorg, Huisartsenzorg, Tandartsen en overige zorgverleners. Wij kunnen u eventueel ondersteunen bij rapportages richting het Zorgkantoor. Met uw specifieke fiscale vraagstukken, onder andere hoe om te gaan met BTW in de zorg, kunt u bij ons terecht.

Onze salarisadviseurs hebben jarenlange ervaring met vraagstukken in de gezondheidszorg en kennen de diverse CAO’s. Of dit de CAO Huisartsenzorg is of de CAO Verzorg-Verpleging of Thuiszorg; wij kunnen u hier uitstekend in adviseren.