De Financiële Schakel

Controle opdrachten (Audits)

Accountantscontrole is alleen wettelijk verplicht voor organisaties van een bepaalde omvang; kleinere organisaties kunnen wel vrijwillig kiezen voor een professionele controle. Heeft u behoefte aan zekerheid, maar denkt u dat een controleopdracht iets te veel is van het goede? Dan kunt u kiezen voor een beoordelingsopdracht.

Controle opdrachten

Een wettelijke controle is een controle van een financiële verantwoording van een onderneming of instelling ten behoeve van het maatschappelijk verkeer, die verplicht is gesteld bij of krachtens de bijlage bij de Wet toezicht accountantsorganisaties. De meest bekende wettelijke controle is de controle van de jaarrekening die voortvloeit uit artikel 393 BW2. Een onderneming of een instelling is volgens artikel 393 BW 2 wettelijk controleplichting indien een onderneming twee boekjaren achtereen heeft voldaan aan 2 van de 3 criteria:

  • omzet van meer dan 8,8 miljoen euro;
  • balanstotaal van meer dan 4,4 miljoen euro;
  • meer dan 50 medewerkers in dienst.

Deze criteria gelden ook de andere kant op. Indien een onderneming, welke wettelijk controleplichtig is, twee jaar onafgebroken niet meer voldoet aan de criteria, dan is die onderneming niet meer wettelijk controleplichtig.

Beoordelingsopdracht

Een beoordeling gaat minder diep dan een controle, biedt meer een analyse van de cijfers dan een verificatie, maar garandeert u wel een deskundig en onafhankelijk oordeel over de betrouwbaarheid van uw jaarrekening.

Wij werken samen met een kantoor die een AFM vergunning heeft. Zo kunnen wij ook onze controleplichtige cliënten bedienen.