Accountancy

Bij ons vindt u de accountant die met u meedenkt; onder meer voor samenstelopdrachten. Een samenstelopdracht is een verzameling van alle financiële informatie over uw onderneming, samengevat en gerubriceerd in een jaarrekening. Het laat zien hoe uw bedrijf presteert. Belangrijk voor u, de Belastingdienst, banken, subsidiegevers en investeerders.
Wij werken hierbij volgens wettelijke vereisten en geldende richtlijnen vanuit de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA).

Voorbeelden van onze dienstverlening op Accountancy gebied zijn:

  • Samenstellen van (jaar)-rapporten;
  • Samenstellen publicatiestukken ten behoeve van de KvK;
  • Tussentijdse rapportages;
  • Wettelijke en niet wettelijke controles van jaarrekeningen en overige financiële verantwoordingen.

De samenstelopdracht

Het doel van zo’n samenstelopdracht is het verzamelen, rubriceren en samenvatten van financiële informatie in een jaarrekening of een andere verantwoording. De opdracht mondt uit in een samenstellingsverklaring bij de jaarrekening. Deze verklaring verschaft de gebruiker van de jaarrekening geen zekerheid. De toegevoegde waarde van een samenstelopdracht ligt erin dat een accountant op vakbekwame en zorgvuldige wijze een jaarrekening opstelt. Dit geeft de ondernemer het gevoel dat de cijfers op deskundige wijze tot stand zijn gekomen en is ook richting derden – bank en/of fiscus – een belangrijk signaal.

Dienstverlening op maat

Een samenstelopdracht wordt volgens de richtlijnen en onze vaste werkprogramma’s en standaarden uitgevoerd. Desondanks wordt elke cliënt op maat bediend. Onze professionals vinden het een vanzelfsprekendheid om zich in te leven in de specifieke eigenschappen en bijzonderheden van hun opdrachtgever. Ze kijken kritisch naar de administratie en vertalen die in een jaarrekening, waarin de cijfers op de juiste manier zijn gepresenteerd.

Sparringpartner

Onze accountant kent zijn business en denkt mee als sparringpartner over hoe de bedrijfsvoering kan worden verbeterd. Dit gebeurt onder andere bij de jaarlijkse bespreking van de jaarrekening. Hierbij kijken we niet alleen naar de jaarcijfers, maar analyseren we ze ook – middels kengetallen of meerjarenoverzichten – en bespreken we met u de hoofdlijnen voor de toekomst. De financiële rapportage biedt dan ook handvatten om te praten over prognoses en begrotingen.